Vippi logo   Ergonomisch verantwoord en comfortabel op de vloer zitten
   
-> Vippi
-> Uitgebreide informatie
-> Productinformatie
-> Toepassingen
-> Contact
.
AntiNoise - nagalmabsorberende panelen

Vippi

Vippi is een ergonomische stoel die speciaal ontwikkeld is voor medewerkers in de kinderopvang die voor activiteiten veel op de grond moeten zitten. Het goed gesteund comfortabel zitten maar vooral de multifunctionaliteit spreekt zeer veel mensen aan.

Vippi - ergonomisch verantwoord en comfortabel op de grond zittenDe Vippi is een oplossingsrichting voor de nieuwe arbo-normen voor kinderopvang en peuterspeelzalen opgesteld door Sectorfondsen Zorg en Welzijn. Per 1 januari 2004 moeten alle inrichtingen voldoen aan deze nieuwe normen.

Deze normen schrijven voor dat medewerkers van kinderdag-verblijven zich niet langer dan vier minuten aaneengesloten voor zittende activiteiten op de grond mogen bevinden. Door de Vippi te gebruiken kunt u langer dan 4 minuten op de grond zitten voor verschillende activiteiten.

->Meer Info...